Priser och systemkrav

Aktuell prislista och systemkrav, uppdaterad 2023-01-26.

CEDOC 3

Prislista exklusive moms (för nytecknande av abonnemang).
För företag registrerade i Sverige.
CEDOC licenstyper och priser för 2023.
        1) Pris/månad och samtidig användare

1DEMO – UTVÄRDRINGSVERSION

I utvärderingsversionen kan du gå igenom och prova alla funktioner men inte skriva ut eller spara resultatet.

2PCSW – MJUKVARULICENS

Den här versionen innebär att en licensfil installeras på din dator.
Möjlighet finns att flytta licensen till en annan dator.

Du måste vara ansluten minst en gång i månaden till internet.

3PCHW – HÅRDVARULICENS

Du kan installera CEDOC på flera datorer. Hårdvarulåset kan sen flyttas mellan dessa datorer. Hårdvarulåsen skickas inte utanför Sverige. 

4NWSW – FLYTANDE LICENS

Med den här versionen anger du hur många personer som samtidigt ska kunna använda programmet.
Du måste vara ansluten till en lokal server där licensfilen är placerad och dessutom minst en gång i månaden till internet.

Abonnemang

Årlig licenskostnad faktureras kalenderårsvis i förskott mot faktura (30 dagar netto). Tecknas Licensavtalet under löpande kalenderår, beräknas årlig licenskostnad proportionellt för återstående del av kalenderåret.

Om det vid efterföljande år krävs nytt årligt beställningsförfarande tillkommer årligen 1000 SEK.

Uppsägning av abonnemanget ska ske senast tre månader innan kalenderårets slut.

 

Systemkrav

  • Operativsystem: Windows 10, Windows 11.
  • .NET Framework version: 4.5.2
  • Internminne: 500 MB
  • Hårddiskutrymme: 100 MB
  • Grafikupplösning: 1280 x 960 eller högre rekommenderas.
  • Övrigt: USB port med HID support (för hårdvarulås).