Priser och systemkrav

Aktuell prislista och systemkrav, uppdaterad 2023-11-27.

CEDOC 3

Prislista exklusive moms (för nytecknande av abonnemang).
För företag registrerade i Sverige.

 

Abonnemang

Årlig licenskostnad faktureras kalenderårsvis i förskott mot faktura (30 dagar netto). Tecknas Licensavtalet under löpande kalenderår, beräknas årlig licenskostnad proportionellt för återstående del av kalenderåret.

Om det vid efterföljande år krävs nytt årligt beställningsförfarande (PO) tillkommer årligen 1100 SEK i administrationsavgift.

Uppsägning av abonnemanget ska ske senast tre månader innan kalenderårets slut.

 

Systemkrav

  • Operativsystem: Windows 10, Windows 11.
  • .NET Framework version: 4.5.2
  • Internminne: 500 MB
  • Hårddiskutrymme: 100 MB
  • Grafikupplösning: 1280 x 960 eller högre rekommenderas.
  • Övrigt: USB port med HID support (för hårdvarulås).