Priser och systemkrav

Aktuell prislista och systemkrav, uppdaterad 2023-12-07.

CEDOC 3

Prislista exklusive moms (för nytecknande av abonnemang).
För företag registrerade i Sverige.

 

 

Abonnemang

Årlig licenskostnad faktureras enligt rullande 12 i förskott mot faktura (30 dagar netto).

Om det vid efterföljande år krävs nytt årligt beställningsförfarande (PO) tillkommer årligen 1100 SEK i administrationsavgift.

Uppsägning av abonnemanget ska ske senast tre månader innan nästa rullande 12-period är slut.

 

Systemkrav

  • Operativsystem: Windows 10, Windows 11.
  • .NET Framework version: 4.5.2
  • Internminne: 500 MB
  • Hårddiskutrymme: 100 MB
  • Grafikupplösning: 1280 x 960 eller högre rekommenderas.
  • Övrigt: USB port med HID support (för hårdvarulås).