Maskinsäkerhetsprogrammet CEDOC förbereder sig för framtiden

Det har nu gått 20 år sedan generation ett (1) av CEDOC utvecklades och sålde sin första licens. Två (2) generationer och 800 licenser senare släpps nu CEDOC 3.3, med många nya funktioner, och som förbereder industrin på nästa generation maskinsäkerhetsprogram, CEDOC 4.0.

CEDOC är inne i en häftig utvecklingsresa där bolaget nyligen tillsatt en ny produktchef, Stefan Beijer.

– Det är väldigt roligt att få förtroendet att vara en del i denna resa. Vi har precis etablerat ett koncept för tillväxt utanför Sveriges gränser, där vi etablerat partner och ombud i Finland och Norge. Inom kort finns vi också i Danmark och andra europeiska länder. Nu har vi dessutom påbörjat arbetet med nästa generation maskinsäkerhetsprogram, CEDOC 4.0, där denna version (3.3) är ett viktigt steg i denna riktning, säger Stefan.

CEDOC 3.3 innehåller många nya funktioner som kommer att underlätta för användaren, men de ska också känna att de får ett mervärde av produkten. Exempel är det nya riskbedömningsalternativet ”Befintlig maskin”, som kan användas för att riskbedöma befintliga maskiner i en produktionsanläggning. Dessutom innehåller CEDOC 3.3 direktivet för användning av arbetsutrustning 2009/104/EG, på åtta (8) olika europeiska språk. Läs mer om CEDOC 3.3. 

– Säkerhet kommer bli allt viktigare för industrin och vi arbetar stenhårt efter vår mission ”Säkra maskiner för alla”. Att skapa ett användarvänligt, rakt och enkelt program för maskinsäkerhet, kommer vara en viktig del för denna utveckling – så håll i er, för nu kör vi, fortsätter Stefan.

För mer information kontakta Stefan Beijer, + 46 511 79 88 07 eller www.cedoc.se