Maskinsäkerhet i ständig utveckling

För 20 år sedan såldes den första licensen. Nu släpps CEDOC 3.3 med många nya funktioner som gör det ännu enklare att identifiera risker, eliminera dem – och dokumentera din riskbedömning.

Direktiv, standarder och CE-märkning kan uppfattas som krånglig byråkrati men vad maskinsäkerhet egentligen handlar om är att säkerställa liv och hälsa. ”Säkra maskiner för alla” är missionen som driver JL Safety. CEDOC är programvaran som förenklar arbetet med riskbedömning och CE-märkning av maskiner.

Säkerställer kvalitet och dokumentation

– CEDOC skapades för att göra det enklare för både tillverkare och användare av maskiner att se till att utrustningen håller måtten. Idag används CEDOC i hela Europa och även i länder som Australien, Asien och USA där man tillverkar maskiner för den europeiska marknaden, berättar Stefan Beijer, produktchef för CEDOC.

Teknisk dokumentation är svår att klara på egen hand, om du inte är specialist på området. Därför skapades programvaran CEDOC – av JL Safetys´s erfarna maskinsäkerhetsexperter – för att på ett rakt, enkelt och överblickbart sätt strukturera arbetet med dokumentation.

– Genom en guide med inbyggda frågeställningar får du hjälp att tolka maskindirektivet i din specifika produkt. Steg för steg kan du ta skapa din tekniska dokumentation med försäkran om överensstämmelse som du sedan skriver under och deklareraratt du har byggt en säker maskin, säger Stefan.

Utvecklas i takt med förändrade krav

Det första maskindirektivet släpptes 1995, den första generationen av CEDOC utvecklades och såldes 2001. Sedan dess har mycket hänt och CEDOC utvecklas ständigt med örat mot marken för att både praktiskt och juridiskt sett ligga i takt med uppdateringar av direktiv och standarder. Den nya versionen, CEDOC 3.3, innehåller både nya funktioner och mervärden.

– Vi har bland annat tillfört ett nytt riskbedömningsalternativ ”befintlig maskin”. Det är viktigt både vid ombyggnation av maskiner som redan är CE-märkta och maskiner som är äldre än 1995 när det första maskindirektivet kom och som därför inte är CE-märkta, berättar Stefan.

Från Sverige och ut till hela världen

CEDOC 3.3 har en särskild avdelning som berör direktivet för användning av arbetsutrustning. Här kan du nu också välja till ”Arbetsgivarnas skyldigheter” och ”Organisatoriska krav” som bland annat ger vägledning i att skapa rutiner så att varje maskinanvändare har tillgång till rätt instruktioner.

– Den här avdelningen fanns tidigare bara på svenska men i CEDOC 3.3 är den tillgänglig även på engelska, finska, norska, danska, tyska, spanska och franska, berättar Stefan.

Uppdateringen gör det möjligt att nå ännu längre internationellt.

– Vi satsar på tillväxt utanför Sveriges gränser och har precis etablerat partners och ombud i Finland och Norge samtidigt pågår arbetet med samarbeten i Danmark och andra europeiska länder. Här kommer våra partners att sälja, utbilda och ge grundläggande support så att CEDOC kan spridas i fler länder, säger Stefan.

Nästa generations maskinsäkerhetsprogram

Samtidigt pågår arbetet med nästa generations maskinsäkerhetsprogram, CEDOC 4.0.

– Utveckling av programmet är viktig. Vi är själva maskinsäkerhetsspecialister först och främst, och det är en erfarenhet som behövs när man ska utveckla mjukvara av det här slaget, säger Stefan Beijer.

Text: Gabriella Mellergårdh