CEDOCs hållbarhetspolicy

Hållbarhet innebär för CEDOC att vi aktivt tar ansvar för våra verksamheters påverkan på samhället. Ett hållbart företagande är grundläggande i vår långsiktiga utveckling av verksamheter och affärer. Vår ambition är att utveckla tjänster som bidrar till en hållbar värld för kommande generationer. Vår mission är ”Säkra maskiner för alla”. CEDOC ser hållbart företagande som ett socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar där vi inom hela verksamheten arbetar målmedvetet för att leva som vi lär: engagerade, tydliga, modiga och nyfikna. Vi utvärderar och redovisar transparent vår påverkan på samhället. För oss är hållbart företagande synonymt med CSR, Corporate Social Responsibility.

Ladda ned CEDOCs hållbarhetspolicy

Engagerad

Vi är engagerade i att minska vår klimatpåverkan och dess konsekvenser. Vi arbetar aktivt med att kartlägga vår påverkan i de områden där vi verkar och för en hållbar livscykel på de tjänster vi levererar. Att jobba med minskad energiförbrukning och användning av förnybara energikällor är viktigt för oss.

Tydlig

Vi är tydliga med vårt ansvar att verka för jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt. För oss är tillväxt lika med hållbar säkerhet. I vårt bolag ska varje individ känna sig respekterad och hörd. Därför är det självklart att vi följer arbetsmarknadslagar, miljölagstiftning, säkerhetskrav och andra internationella avtal och konventioner såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna i FN-initiativet Global Compact.

Modig

Vi är modiga när det gäller att stå upp för vår värdegrund och vår mission ”Säkra maskiner för alla”. På CEDOC vågar vi utmana och ifrågasätta, se sanningen och konsekvent agera därefter. Vi är ärliga, öppna, prestigelösa och opartiska i våra relationer med affärspartners och har nolltolerans mot agerande som åsidosätter fri konkurrens.

Nyfiken

Vi är nyfikna och jobbar ständigt med att identifiera nya möjligheter till förbättring av våra tjänster. Innovation och utveckling är nyckeln till hållbara lösningar för både ekonomi, miljö och samhälle. Genom att vara kreativa och lösningsfokuserade vill vi ständigt lära nytt, jobba smart och effektivt i alla avseenden.