Samarbetet

Cedoc AB och Svenska Institutet för Standarder har ett samarbete. I Samarbetet med SIS har vi avtalat om återgivande av delar i standarder direkt i CEDOC.
Avtalet möjliggör kopplingar mellan CEDOC och ditt SIS abonnemang samt dina standarder. Vi kan även erbjuda våra CEDOC-kunder en rabattkod vid nyinköp av standarder kopplade mot maskindirektivet.

www.sis.se

Funktioner i CEDOC

I CEDOC hittar du de direkta kopplingarna till SIS abonnemang och standarder på två ställen.

– Via användarstödet
– Via länkar uppe i högra hörnet
Du kan även koppla din riskbedömning direkt till en referenssida i din standard.

Klicka här för att se kopplingarna i CEDOC

Kommande gemensamma aktiviteter

Låt standarder bli effektiva arbetsverktyg
Kostnadsfritt frukostseminarie – Anmälan
Tid: 8.30-10.00
Datum: 17 juni, 30 september, 27 oktober, 30 november