CEDOC i samarbete med SIS

CEDOC och Svenska Institutet för Standarder (SIS) har ett samarbete. I Samarbetet med SIS har vi avtalat om återgivande av delar i standarder direkt i CEDOC.

Avtalet möjliggör kopplingar mellan CEDOC och ditt SIS abonnemang samt dina standarder.

www.sis.se

10% rabatt

Avtalet ger även CEDOC-användare 10% rabatt vid köp av ca 900 standarder kopplade till Maskindirektivet. Rabatten gäller för lösnummerköp. Om du är berättigad till rabatt med kod ser du det direkt i samband med köp när du anger rabattkoden i kassan.

Rabattkoden hittar du om du loggar in under fliken Uppdatering.

Gå till fliken: Uppdatering

Funktioner i CEDOC är kopplade till SIS

I CEDOC hittar du de direkta kopplingarna till SIS abonnemang och standarder på två ställen.

– Via användarstödet
– Via länkar uppe i högra hörnet
Du kan även koppla din riskbedömning direkt till en referenssida i din standard.

Klicka här för att se kopplingarna i CEDOC