Maskinförordningen ersätter maskindirektivet

Dan, VIctor och Anna står intill en fiktiv maskin.

Den 22 maj tog EU-kommissionen ett beslut om att förverkliga maskinförordningen. Likt maskindirektivet ställer maskinförordningen krav på tillverkare av maskiner att skapa säkra maskiner för slutanvändarna, exempelvis till dig som maskinoperatör.

Maskinförordningen börjar tillämpas vintern 2026-2027. För maskiner som släpps på marknaden eller tas i drift fram till dess går under maskindirektivet. Därefter slutar maskindirektivet att gälla.

Vad skiljer maskinförordningen åt?

Skillnaden på ett direktiv och en förordning är att förordningen är en bindande rättsakt i jämförelse med direktivet som kan liknas vid en målsättning. Och till skillnad från maskindirektivet tar maskinförordningen hänsyn till den digitala utvecklingen, såsom maskiner med visst eller helt eget agerande (AI). Ett krav som tillkommit är att väsentliga ändringar av maskiner omfattas av förordningen. Dessutom tillåts numer digitala bruksanvisningar som kan underlätta hanteringen kring maskinen.

Förordningens målgrupp är tillverkare, distributörer och importörer av maskiner inom EU.